Giải pháp Tài chính – Bảo hiểm toàn diện dành cho Doanh nghiệp

Trên chặng đường phát triển của Doanh nghiệp, tài chính vững mạnh và nguồn nhân sự ổn định luôn là nền tảng thiết yếu cho thành công. Có kế hoạch bảo vệ nhân viên trước những bất ổn của đời sống không chỉ là một chính sách phúc lợi ưu việt giúp thu hút và giữ chân nhân tài, mà còn là giải pháp đảm bảo tài chính cho Doanh nghiệp nếu Người lao động gặp rủi ro trong quá trình lao động. Với 3 kế hoạch Đầu tư - Tiết kiệm – Bảo vệ trong cùng một sản phẩm, Aviva – An Tâm Hưng Vượng là một giải pháp thông minh mang lại chính sách phúc lợi hoàn thiện, giúp Doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn vốn và Người lao động thêm an tâm trên hành trình gặt hái thành công; xây dựng nên một Doanh nghiệp vững bền, thịnh vượng.
Giải pháp Tài chính – Bảo hiểm toàn diện dành cho Doanh nghiệp

LÝ DO LỰA CHỌN

Lựa chọn đa dạng

o Lựa chọn quyền lợi bảo vệ từ 3 kế hoạch Đầu tư - Tiết kiệm - Bảo vệ

Giải pháp tài chính linh hoạt, thông minh

o Lựa chọn đóng phí một lần/ngắn hạn, bảo vệ lâu dài đến 15 năm 
o Rút tiền linh hoạt từ Giá trị tài khoản đóng thêm 

Tiết kiệm an toàn

o Gia tăng giá trị tích lũy với Quyền lợi duy trì Hợp đồng
o Hưởng lợi từ Lãi suất đầu tư an toàn


Thông tin chung

vpn_key Tuổi tham gia   18 - 60 tuổi 
all_inclusive Tuổi đáo hạn/kết thúc thời hạn bảo hiểm  75 tuổi
description Thời hạn đóng phí  Một lần hoặc 3, 5 năm
description Định kỳ đóng phí  Năm/ Nửa năm/ Quý/ Tháng (đối với thời hạn đóng phí 3, 5 năm)
description Điều khoản sản phẩm  Vui lòng tham khảo tại đây:
Bảo vệ - Đầu tư - Tiết kiệm
description Tài liệu sản phẩm  Vui lòng tham khảo tại đây

Quyền lợi bảo hiểm

KẾ HOẠCH BẢO VỆ


Danh mục thông tin chi tiết
Quyền lợi duy trì Hợp đồng

% trên phí bảo hiểm cơ bản của năm HĐ đầu tiên

  • Từ 6% đến 15% trả vào Giá trị tài khoản đóng thêm vào các Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 6, 9, 12 và đáo hạn.
Quyền lợi đáo hạn

Nhận Giá trị tài khoản hợp đồng sau khi trừ đi khoản nợ (nếu có)

Quyền lợi bảo hiểm Tử vong/ Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Lựa chọn giữa Quyền lợi cơ bản và Quyền lợi nâng cao.

  • Cơ bản (Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản cơ bản) + Giá trị tài khoản đóng thêm
  • Nâng cao Số tiền bảo hiểm + Giá trị tài khoản cơ bản + Giá trị tài khoản đóng thêm

Khoản trả trước khi nộp yêu cầu chi trả QLBH tử vong: 20% Giá trị tài khoản hợp đồng (≤ 30 triệu), sẽ khấu trừ khi chi trả QLBH Tử vong.

Quyền lợi Tai nạn cá nhân

Chi trả trong các trường hợp Bỏng nặng (100% STBH), Thương tật vĩnh viễn do tai nạn (tối đa 100% STBH), Tử vong do tai nạn (lên đến 300% STBH tùy trường hợp)

Quyền lợi hỗ trợ chi phí Nằm viện

Trợ cấp giảm thu nhập do Nằm viện/ Nằm viện đặc biệt (0,1%/ 0,2% STBH/ngày); Hỗ trợ chăm sóc y tế (1% STBH/lần, tối đa 3 lần); chi trả lên đến 150 ngày nằm viện/năm

Quyền lợi hỗ trợ chi phí Phẫu thuật

Chi trả theo tỉ lệ % STBH. Tối đa 100% STBH

Quyền lợi bệnh hiểm nghèo nhiều giai đoạn

GĐ sớm: 25% STBH * 2 lần; GĐ sau: 100% STBH trừ đi QLBH bệnh hiểm nghèo GĐ sớm đã trả.


KẾ HOẠCH TIẾT KIỆM


Danh mục thông tin chi tiết
Quyền lợi duy trì hợp đồng

% trên phí bảo hiểm cơ bản của Năm HĐ đầu tiên:

  • Từ 6% đến 15%, trả vào Giá trị tài khoản đóng thêm vào các Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 6, 9, 12 và đáo hạn.
Quyền lợi đáo hạn

Nhận Giá trị tài khoản hợp đồng sau khi trừ đi khoản nợ (nếu có)

Quyền lợi bảo hiểm Tử vong/ Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Lựa chọn giữa Quyền lợi cơ bản và Quyền lợi nâng cao.

  • Cơ bản (Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản cơ bản) + Giá trị tài khoản đóng thêm
  • Nâng cao Số tiền bảo hiểm + Giá trị tài khoản cơ bản + Giá trị tài khoản đóng thêm

Khoản trả trước khi nộp yêu cầu chi trả QLBH tử vong: 20% Giá trị tài khoản hợp đồng (≤ 30 triệu), sẽ khấu trừ khi chi trả QLBH Tử vong.

Quyền lợi Bảo hiểm Tai nạn cá nhân

Chi trả trong các trường hợp Bỏng nặng (100% STBH), Thương tật vĩnh viễn do tai nạn (tối đa 100% STBH), Tử vong do tai nạn (lên đến 300% STBH tùy trường hợp)

Quyền lợi hỗ trợ chi phí Nằm viện

Trợ cấp giảm thu nhập do Nằm viện/ Nằm viện đặc biệt (0,1%/ 0,2% STBH/ngày); Hỗ trợ chăm sóc y tế (1% STBH/lần, tối đa 3 lần); chi trả lên đến 150 ngày nằm viện/năm

Quyền lợi hỗ trợ chi phí Phẫu thuật

Chi trả theo tỉ lệ % STBH. Tối đa 100% STBH


KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ


Danh mục thông tin chi tiết
Quyền lợi duy trì hợp đồng

% trên phí bảo hiểm cơ bản của Năm HĐ đầu tiên:

  • Từ 6% đến 15%, trả vào Giá trị tài khoản đóng thêm vào các Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 6, 9, 12 và đáo hạn.
Quyền lợi đáo hạn

Nhận Giá trị tài khoản hợp đồng sau khi trừ đi khoản nợ (nếu có).

Quyền lợi bảo hiểm Tử vong/ Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Lựa chọn giữa Quyền lợi cơ bản và Quyền lợi nâng cao:

  • Cơ bản (Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản cơ bản) + Giá trị tài khoản đóng thêm
  • Nâng cao Số tiền bảo hiểm + Giá trị tài khoản cơ bản + Giá trị tài khoản đóng thêm

Khoản trả trước khi nộp yêu cầu chi trả QLBH tử vong: 20% Giá trị tài khoản hợp đồng (≤ 30 triệu), sẽ khấu trừ khi chi trả QLBH Tử vong.

Quyền lợi Bảo hiểm Tai nạn cá nhân

Chi trả trong các trường hợp Bỏng nặng (100% STBH), Thương tật vĩnh viễn do tai nạn (tối đa 100% STBH), Tử vong do tai nạn (lên đến 300% STBH tùy trường hợp).

 

STBH: Số tiền bảo hiểm; QLBH: Quyền lợi bảo hiểm

Thông tin trên đây chỉ mang tính giới thiệu. Quý khách vui lòng tham khảo Điều khoản hợp đồng bảo hiểm để biết thêm chi tiết.

Minh họa quyền lợi

Có thể bạn quan tâm