Giải pháp tài chính và bảo vệ người lao động

Tài chính và Nhân sự là hai trụ cột quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi Doanh nghiệp. Bảo vệ an toàn cho người lao động là một cách làm thông minh giúp bảo toàn nguồn nhân sự, thu hút, giữ chân nhân tài và đặc biệt giảm thiểu những tổn thất tài chính có thể phát sinh nếu người lao động không may gặp rủi ro trong quá trình lao động. 

Phát Nghiệp Hưng Thịnh là giải pháp bảo hiểm liên kết đầu tư, được thiết kế hài hòa giữa các tính năng bảo vệ, tiết kiệm và đầu tư. Với Phát Nghiệp Hưng Thịnh, Doanh nghiệp có thể trao cả một tương lai đảm bảo cho Người lao động – Người bạn đồng hành của Doanh nghiệp, đồng thời có được cơ hội tích lũy, đầu tư an toàn cho chính Doanh nghiệp.

Giải pháp tài chính và bảo vệ người lao động

LÝ DO LỰA CHỌN

Minh bạch 

o  Thông tin về các loại phí, chi phí đều được thông báo, giải thích đầy đủ, rõ ràng

o  Kết quả đầu tư được công bố thường xuyên, công khai, minh bạch đảm bảo doanh nghiệp được hưởng lợi nhuận đầu tư thực tế từ phần phí phân bổ.

 Linh hoạt

o  Linh hoạt gia tăng giá trị tài khoản: Người lao động có thể tăng phí bảo hiểm đóng thêm để đầu tư. Doanh nghiệp có thể tưởng thưởng cho người lao động bằng việc tặng thêm một khoản đóng góp từ công ty. 

o  Linh động chuyển đổi quyền sở hữu hợp đồng bảo hiểm: Doanh nghiệp có thể chuyển đổi vai trò chủ hợp đồng sang cho người lao động khi người lao động không còn làm việc tại Doanh nghiệp mà họ vẫn muốn tiếp tục được bảo hiểm không bị gián đoạn.

Mức phí hợp lý

o Phí quản lý cạnh tranh nhất thị trường, chỉ chiếm 1,5% giá trị Quỹ liên kết chung.
o  Hưởng ưu đãi về thuế: Khoản đóng góp của doanh nghiệp được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ trước thuế nếu đáp ứng theo quy định của pháp luật hiện hành.Thông tin chung

vpn_key Bên mua bảo hiểm   Doanh nghiệp/Cán bộ công nhân viên
vpn_key Đối tượng được bảo hiểm Cán bộ công nhân viên và người thân
all_inclusive Tuổi tham gia bảo hiểm  6 tháng đến 70 tuổi; không quá 80 tuổi khi hợp đồng đáo hạn
all_inclusive Thời hạn bảo hiểm  5 - 20 năm
attach_money Số tiền bảo hiểm
 • Nằm trong giới hạn chấp thuận trong từng thời kỳ của Aviva theo độ tuổi và Phí bảo hiểm cơ bản
 • Độ tuổi 0-30:
- STBH tối thiểu (tính trên Phí BH cơ bản): 20 lần Phí bảo hiểm cơ bản.
- STBH tối đa (tính trên Phí BH cơ bản): 80 lần Phí bảo hiểm cơ bản.

 • Độ tuổi 31-45:
- STBH tối thiểu (tính trên Phí BH cơ bản): 15 lần Phí bảo hiểm cơ bản.
- STBH tối đa (tính trên Phí BH cơ bản): 60 lần Phí bảo hiểm cơ bản.

 • Độ tuổi 46-70:
- STBH tối thiểu (tính trên Phí BH cơ bản): 5 lần Phí bảo hiểm cơ bản.
- STBH tối đa (tính trên Phí BH cơ bản): 30 lần Phí bảo hiểm cơ bản.
attach_money Thời hạn đóng phí Bằng thời hạn bảo hiểm
attach_money Phí bảo hiểm
 • Phí bảo hiểm cơ bản tối thiểu/năm: 6 triệu/năm
 • Phí bảo hiểm đóng thêm tối thiểu: 2 triệu/lần đóng thêm
 • Phí bảo hiểm đóng thêm tối đa: 5 lần phí bảo hiểm cơ bản/năm HĐ

Quyền lợi bảo hiểm

Danh mục thông tin chi tiết
Quyền lợi tiết kiệm

Quyền lợi đáo hạn bằng 100% GTTKHĐ.

Quyền lợi đầu tư
 • Phí bảo hiểm định kỳ/ đóng thêm sau khi trừ phí ban đầu sẽ được phân bổ vào giá trị tài khoản hợp đồng (GTTKHĐ) và được tích lũy với lãi suất đầu tư thực tế của Quỹ liên kết chung.
 • Lãi suất tích lũy được áp dụng căn cứ vào kết quả đầu tư của Quỹ liên kết chung và không thấp hơn lãi suất cam kết tối thiểu.
 • Lãi suất cam kết tối thiểu của hợp đồng là 4% trong 5 năm hợp đồng đầu tiên và 3% trong các năm hợp đồng tiếp theo.
Quyền lợi tử vong

Hai lựa chọn Quyền lợi bảo hiểm tử vong:

 • Lựa chọn ưu tiên tiết kiệm (Quyền lợi Cơ bản): Quyền lợi bảo vệ bằng giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị Tài khoản hợp đồng.
 • Lựa chọn ưu tiên bảo vệ (Quyền lợi Nâng cao): Quyền lợi bảo vệ bằng tổng của Số tiền bảo hiểm và Giá trị Tài khoản hợp đồng.
Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn
 • Tai nạn giao thông công cộng: chi trả thêm 200% STBH và không quá 10 tỷ đồng.
 • Tai nạn thông thường: chi trả thêm 100% STBH và không quá 5 tỷ đồng.
Quyền lợi bảo vệ bổ sung với các sản phẩm bổ trợ
 • Hỗ trợ chi phí nằm viện.
 • Hỗ trợ chi phí phẫu thuật.
 • Bảo hiểm Tử kỳ.
 • Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo mở rộng 2015.
 • Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ em (*)

(*) Chỉ áp dụng với Hợp đồng có BMBH là cá nhân

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm tương tự

Phát Nghiệp Bảo Nhân

Giải pháp bảo hiểm bảo vệ cho người lao động trước các rủi ro trong cuộc sống